Please upload ADIF log files. Other file types won’t work.

ENG: You can upload your entire WSJT/JTDX Log file. The Log uploader tool will filter out the QSOs. Usually, the file can be found in "C:\Users\<User>\AppData\Local\WSJT-X (or JTDX)". You can also open your FT8 software, go to File -> Open Log Directory and copy wsjtx_log.adi to your Desktop and upload from there.

You'll be asked for the callsign, locator and category after you upload your log.

RO: Puteți încărca întreg fișierul din directorul WSJT/JTDX. Robotul va selecta legăturile valide pentru etapa / banda actuală. De obicei, logul se află în locația: „C:\Users\<user>\AppData\Local\WSJT-X (sau JTDX)”. Deasemenea puteți intra în softul cu care ați lucrat în activitate, si la meniul File găsiți „Open Log Directory”. De aici copiați fișierul wsjtx_log.adi pe Desktop și încărcați de acolo.

Indicativul, locatorul și categoria se selectează după încărcarea logului.

 

Form is missing